Eventkarta Taylor swift
✱ Detta är en karta designad för scenkonstkompaniet Bombina Bombast när de arrangerade ett musikevent med Taylor Swift-tema. Eventet hölls på SALT, en kulturarena i Oslo med sex olika scener. Därför behövdes en karta över området med program för de olika scenerna. Kartan förmedlar och förstärker en magisk känsla av ett “Taylor Swift Wonderland” med inspiration från artistens estetik. 
OMRÅDEN
— Infografik
— Illustration
— Typografi
— Trycksaksdesign