Slumberland
✱ Slumberland är en VR-föreställning skapad av scenkonstkompaniet Bombina Bombast. Uppdraget var att ta fram en poster och ett programblad till föreställningen som visades på IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam). Designen är tänkt att kommunicera  den avslappnande upplevelsen man får av föreställningen. Texten “Why can’t we sleep?” är handskriven för att förmedla att föreställningen ger inblick i olika personers egna tankar om sömn och sömnlöshet.
OMRÅDEN
— Affischdesign
— Typografi
— Trycksaksdesign