Six of crows
✱ Två fiktiva omslag till bokduologin Six of Crows. Omslagen togs fram som mer grafiska alternativ till nuvarande upplagor av böckerna. Målet var att genom användning av symbolik i färg och form fånga spänningen som upplevs i boken och ge en inblick i hur bokens karaktärer sätter sina liv på spel när de antar en omöjlig uppgift.
OMRÅDEN
— Bokformgivning
— Illustration