Oas
✱ Uppdraget var att ta fram ett enkelt, linjärt mönster som går att använda som kontrastmarkeringar på fönster. Mönstret var tänkt att användas till den nya kontorsbyggnaden Oas i Malmö, och skulle ha visuella kopplingar till växtlighet och organiskhet. 
OMRÅDEN
— Illustration