KeizaI
✱ Logotyp och ikon framtagna för konsultföretaget Keizai. Briefen innehöll önskemål om att designen skulle vara kopplad till Japan och att den skulle symbolisera ekonomi. Denna designlösning bygger på namnets japanska betydelse – ekonomi – och är inspirerad av antika mynt som användes i Japan under 700-talet.
OMRÅDEN
— Branding
— Typografi